יום שני, 4 בדצמבר 2017

פניה לחברי המועצה 4/12/2017

חברי מועצה יקרים,
בימים אלה התבשרנו שוועדת ההקצאות של המועצה, בחרה להמליץ להקצות קרקע יקרה ונדירה לטובת הקמת בית כנסת נוסף (35 במספר) בלב ליבה של שכונת יעקב.
בית הכנסת אמור להיבנות על חורבותיה של חורשת הגדעונים, ללא כל בדיקה מעמיקה של פתרונות חלופיים, שאינם פוגעים בסביבה, בצרכים השכונתיים ובאינטרס הציבורי הרחב.
שלא יובן לא נכון – אמנם "רק כ- 200" תושבים חתמו על ההתנגדות, אך אלפים תומכים בנו ומצפים לראות כיצד יפעלו נציגיהם במועצה.
אנו מייצגים את אותם אלפי תושבים, שיושבים על הגדר וממתינים להחלטה סופית בנוגע להרס חורשת הגדעונים.
ראש המועצה וסגנו כבר אמרו את דברם והודיעו שהם מעוניינים לקדם את בניית בית הכנסת ובית המדרש, על אף הנזקים הבלתי הפיכים ולמרות ההתנגדות המקומית והציבורית הרחבה.
כעת מונח הנושא לפתחכם, חברי מליאת המועצה. בידכם לעצור את הרס החורש הטבעי הנדיר ולעצור הקצאת קרקע ציבורית יקרה ונדירה לא פחות, לטובת הקמת בית מדרש שנחיצותו לא הוכחה ושנועד לשימושם של כמה עשרות תושבים, שרובם המוחלט אינו גר בשכונת יעקב.
ברור לנו שבמדינת ישראל של שנת 2017 אין זה פופולארי לעצור הליך הקצאה לבית כנסת. מהר מאוד נשמעות אמירות אגרסיביות ואף על סף האלימות. אך כאן בדיוק נמדדת המנהיגות – כאן אמורים לעלות מנהיגי הציבור ולעמוד איתן אל מול המקללים והמגדפים, שכן רוב הציבור ממתין בשקט מתוך ציפייה שהמנהיגות תדאג לצרכיו.
קצרה היריעה מלפרט את כל הטיעונים וההסברים מדוע אין זה הגיוני ואין זה תקני כלל להקים בית כנסת מספר 35 ביישובנו הקטן.
לצורך כך קיימים מסמכים משפטיים שהוגשו לוועדת ההקצאות, על כן נפרט זאת בנקודות בלבד וכמובן נשמח להרחיב בכל נקודה כמידת הנדרש.
אומרת הוועדה שרוב המתנגדים להקמת בית הכנסת אינם גרים בסמיכות לחורשת הגדעונים – לא נכון.
·         מצ"ב מפה מספר 1 המפרטת את בתי האב המתנגדים להרס חורשת הגדעונים. אנו חושבים שהמפה מדברת בעד עצמה.
·         עם זאת, אכן נכון – אלפים מתושבי הישוב בכל שכונותיו מתנגדים להקצאה הלא תקנית ולהרס החורשה.
אומרת הוועדה שרבים מחברי עמותת "זכרון טוב" גרים בסביבת חורשת הגדעונים – לא נכון
·         מצ"ב מפה מספר 2, המפרטת את מיקום בתי האב של חברי העמותה הפעילים. רובם גרים בשכונת השמורה וחלקם גרים הרבה יותר קרוב לבתי כנסת אחרים בישוב או בסמוך לבית הכנסת ברחוב ראובן. בודדים גרים בשכונת יעקב.
אומרת הוועדה של- 7,000 תושבים ב-3 השכונות המערביות יש רק בית כנסת אורתודוקסי אחד – מידע מטעה במתכוון ולא מדויק, ראו מפה מספר 3 המפרטת מרחק המתפללים מחלק מבתי הכנסת האורתודוקסים הקיימים שאינם חרדים, אינם רפורמים ואינם קונסרבטיביים. קיימים בתי כנסת נוספים שאינם מפורטים במפה.
·         תושבי שכונת יעקב יכולים להתפלל או בבית הכנסת ברחוב ראובן (5 דקות הליכה מחורשת הגדעונים) או באחד מבתי הכנסת במושבה (10-15 דקות הליכה מחורשת הגדעונים)
·         תושבי נווה הברון יכולים להתפלל בבית הכנסת ברחוב ראובן או באחד מבתי הכנסת בנווה רמז או מול היקב.
·         תושבי שכונת השמורה אמורים לעשות שימוש בבית הכנסת ברחוב ראובן – בדיוק בשבילם הוא נבנה.
אומרת הוועדה של-7,000 תושבים ב- 3 השכונות המערביות יש רק בית כנסת אורתודוקסי אחד
ואנו מעלים שאלה נוקבת – ומה עם התושבים חברי הקהילות הקונסרבטיבית והרפורמית? לא רק שהמועצה מדירה מנתוניה ומאתר המועצה את בתי הכנסת הרפורמי והקונסרבטיבי, כעת הוועדה (ברוח המועצה כולה) מדירה את הקהילה הרפורמית והקונסרבטיבית הגדולה מתוך נתוניה.
כאילו שצורכי הדת של כל 7,000 התושבים ב- 3 השכונות המדוברות הינם ברוח האורתודוקסיה בלבד.
בכך נמחקה קהילה שלמה משיקולי הוועדה ומשיקולי ראש המועצה וסגנו.
אומרת הוועדה שאין פתרון קיים במסגרת המבנים והקרקעות הציבוריות שבשימוש – מידע מטעה ולחלוטין לא מדויק.
·         למשל, בית הכנסת ברחוב ראובן יושב על קרקע פנויה שניתן להרחיב בה את המבנה הקיים ובכך לפתור את מצוקת השטח למתפללים וכן לחברי עמותת "זכרון טוב".
·         קיימים מבני ציבור נוספים שניתן לעשות בהם שימוש ברוח התקנות של משרד הפנים. העמותה עצמה ביקשה בעבר לעשות שימוש במועדון אוונגארד ונדחתה מסיבות לא ברורות על ידי ראש המועצה הקודם.
איננו פרוגרמטורים בהכשרתנו, אך ברור לנו שלא נעשתה כל בדיקה לגבי אלטרנטיבות נוחות יותר לעמותה ושעומדות בתקנים לגבי הקצאת קרקע ציבורית. זאת בניגוד להמלצת ההקצאה הנוכחית שאינה עומדת בתקנים אלה. הוועדה מצהירה שהמלצתה מנוגדת לתקנים אך מסבירה זאת בכך שמדובר בבקשה מיוחדת. מיוחדת על שום מה?? 
·         מפה מספר 4 ממחישה אף יותר את חוסר ההיגיון בהקצאת הקרקע על חורבות חורשת הגדעונים, שכן ניתן לראות שכ- 1/3 (שליש) מהמתפללים הקבועים נמצאים במרחק של מעל ל-1 ק"מ מהחורשה.
בית המשפט כבר דחה בעבר את אחת מבקשות ההקצאה הקודמות של עמותת זכרון טוב.
הבקשה ההיא התייחסה לקרקע אחרת בנווה הברון. בית המשפט פסק אז שאין כל היגיון בהקצאת קרקעות ציבור נדירות ויקרות לכל זרם שמבקש להקים בית כנסת סקטוריאלי. עמותת זכרון טוב הגישה מאז שתי בקשות הקצאה נוספות, אחת היא זנחה לאחר פנייתנו לבג"צ ואילו זו שלפנינו הינה השלישית. מדוע יכולה לקום קבוצה של מספר עשרות אנשים לדרוש שטח של כולנו לצורך שימושם הסקטוריאלי?
זה אינו הוגן ולא נכון ציבורית (אולי מישהו חושב שזה נכון פוליטית?).
הרכב האוכלוסיה של זכרון יעקב.
על פי הפרמטרים של משרד הפנים זכרון יעקב מוגדרת "ישוב חילוני מעורב". עפ"י תקנות משרד הפנים, אנו נמצאים כבר מזמן בעודף בתי כנסת.
נקודה אחרונה מתייחסת לאמירות ברורות של ראש המועצה וסגנו – הרחבת בית הכנסת ברחוב ראובן הינה הפתרון הנכון והצודק ביותר!
בסיור שטח שמר דדי חומש קיים עם ראש המועצה דובר על חלופת הרחבת בית הכנסת ברחוב ראובן, קרי הרחבת מבנה קיים ולא הקצאת קרקע חדשה. הרחבת בית הכנסת היא דרך אחת מני רבות שתאפשר מתן פתרון לחברי העמותה תוך עמידה בתנאים הבסיסיים של תדריך/מדריך הקצאת קרקעות ציבוריות.
ראש המועצה ציין שזה בהחלט פתרון נכון והגיוני ורק ביקש שגם סגנו יבחן את הסוגיה ושהדבר יעשה בהסכמת עמותת זכרון טוב. סגן ראש המועצה בחן את הסוגיה בשיתוף מהנדס המועצה (חבר וועדת ההקצאות) וגם הוא ציין בפני מר חומש שזה אכן פתרון נכון לכל הנוגעים בדבר אך הוא התנה את המלצתו בקבלת הסכמה מצד העמותה.
גם בהקשר זה טמונה הבעיה ואי השוויון בכל הליך ההקצאה המדובר – מי שמחליט על מיקום בית המדרש זו העמותה ולא המועצה. תושבים שאינם מאוגדים בעמותה כזו או אחרת אינם מקבלים את אותו משקל מול ראש המועצה וסגנו.
הציבור הרחב והלא מאוגד מופלה לרעה כי כביכול אין לו את אותו הכוח – טעות!!!!
נוסיף ונציין שלאחר שהעמותה הצהירה שאינה נסוגה מההקצאה הודיע ראש המועצה למר דדי חומש שהוא נאלץ להתקדם עם הליך ההקצאה וכמו כן הוא מאמין שיש מקום להקצות קרקע כה נדירה לכמה עשרות תושבים שדורשים אותה לעצמם.
הגדיל לעשות סגן ראש המועצה ואיים על מר דדי חומש במהלך אחת משיחותיהם, שבמידה ולא נחדל מההתנגדות להקצאה הוא ידאג להקים על חורבות החורשה עוד ועוד מבני ציבור, שיפריעו לתושבים, כך שאנו התושבים עוד נצטער שלא הוקם במקום "רק" בית מדרש.
כל האמור לעיל מפורט בתצהיר רשמי חתום בפני עורך דין.

כעת מנסה ראש המועצה באמצעות הוועדה, להציג את המתנגדים כאנשי NIMBY שכל מה שמעניין אותם זה שהמבנה לא יוקם ליד ביתם.
בדרך זו הם למעשה מנסים ללבות סכסוך בין תושבים. במקום לקבל החלטה נבונה וראויה ולהסביר אותה לכל הנוגעים בדבר, הם מעדיפים לשסות שכן בשכנו ובכך להסיט מהם את הביקורת.
חברי מועצה נכבדים בידכם הדבר!
אתם יכולים לעצור את הדהירה המוזרה והלהוטה הזו להקצאה לא תקנית, שלא עומדת בכללי המדריך/תדריך ולהרס חורשת הגדעונים. אין לכך כל הצדקה הגיונית וציבורית. זולת הצדקה פוליטית מוטעית.
כולנו, רוב מוחלט של תושבי השכונה ותושבי הישוב, מצפים ממכם לפעול באומץ וביושר למען שמירה על נכסי הציבור ולמען שימוש הוגן ושוויוני בנכסים אלה.

בכבוד רב,
וועד חורשת הגדעוניםאין תגובות:

פרסום תגובה