יום חמישי, 14 בנובמבר 2019

עזרו לנו ע"י שליחת מייל בנושא התנגדות לכריתת/העתקת עצים בחורשת הגדעונים

שלום לכולם
בשבוע האחרון התברר לנו שעורך דינה של עמותת זכרון טוב לא אמר אמת  לבית המשפט המחוזי כשאמר שרק עץ אחד ייכרת לטובת בניית בית הכנסת.
מסתבר שעומדים לכרות לפחות  10 עצים!!!
כמו כן מסתבר שתהליך אישור הכריתה אינו תואם לנוהל כריתת עצים של המועצה. 
כלומר - שהמועצה פועלת בניגוד לנוהל שהיא עצמה גיבשה! 
התהליך נמצא כעת בבירור מול היועמ"ש של המועצה.
אנו צריכים לארגן 100 התנגדויות לכריתת העצים שישלחו עד ה 18.11.19. 
כל מה שנדרש הוא שכל אחד מאיתנו יפיץ את נוסח ההתנגדות בין חבריו ושכולם ישלחו את ההתנגדות למחלקת איכות הסביבה של המועצה.
כתובת המייל : Sharoni@zy1882.co.il
אנא שלחו גם העתק מוסתר (bcc) אלינו לכתובת: g@zy1882.org (או העבירו עותק מהמייל לאחר ששלחתם).
אנא עדכנו אותנו אם מישהו נוסף מטעמכם שלח - למספר המתנגדים יש חשיבות ומשמעות רבה.
כמו כן שימרו עותק מהמייל לעצמכם.
לנוחותכם מצ"ב נוסח של כתב ההתנגדות. ניתן למחוק סעיפים עפ"י הבנתכם.

לכבוד
הגברת טליה מבור
ראש מחלקת איכות סביבה
מועצה מקומית זכרון יעקב

הנדון: התנגדות לכריתת/העתקת עצים בחורשת הגדעונים, 
הגדעונים 55, גוש 11318, חלקה 133, בקשת כריתה מספר 20190377.

שלום רב,

נודע לנו כי המועצה מבקשת לכרות לפחות 10 עצים בחורשת הגדעונים, הגדעונים 55 גוש 11318 חלקה 133.
בהתאם לנוהל כריתת עצים אני שולח/ת את התנגדותי לבקשת הכריתה מספר 20190377 מהסיבות הבאות: 

1. תוכנית ההקצאה למטרת בניה שבגללה נאמר שייכרתו העצים נמצאת בהליך משפטי של ערעור לבית המשפט העליון. אנחנו מתנגדים לכריתת עצים  כשייתכן שהערעור יתקבל והעצים והחורשה יכולים להינצל.
2. עורך הדין של עמותת זכרון טוב הטעה את בית המשפט המחוזי וציין שרק עץ אחד ייכרת בעוד שכעת המועצה מתכננת לכרות לפחות 10 עצים!
3. ראש המועצה בעצמו התראיין על נוהל כריתת עצים בתוכנית רדיו "יהיה בסדר" והתגאה בו. כעת המועצה פועלת בניגוד לנוהל שלה עצמה. זהו אות בושה לזכרון יעקב ואנו חוששים שיתגלה ויטיל כתם על היישוב שלנו. 
4. בקשת הכריתה נעשתה בניגוד לנוהל כריתת עצים של המועצה.
5. הבקשה  לכריתת העצים לא פורסמה וכן לא פורסמה תוכנית שמראה היכן העצים בשטח, כל זאת בניגוד לנוהל כריתת עצים של המועצה.
6. בניגוד לנוהל כריתת עצים של המועצה, הודעות על בקשות לכריתה/העתקה הוצמדו לעצים כך שהולכי רגל לא יוכלו לראות אותן.
7. גילינו שחלק מהעצים אותם מבקשים לכרות, כולל חרוב ענקי ובוגר, צומחים בקו רחוב ולכן בודאות אינם במקום הבניה של בית הכנסת ולכן אין כל סיבה לכרות אותם.
8. העצים בחורשה שמיועדים לכריתה הם חלק מנוף השכונה ואין סיבה לכרות עצים בוגרים ונותני צל שהם חלק מהמערכת האקולוגית הייחודית בחורשה ובכך להרוס את נוף שכונת יעקב.
9. הורדת עצים במרכז המושבה שלא לצורך היא אקט לא חינוכי – אנחנו מתביישים שזו פעולת המועצה סמוך לט"ו בשבט. איך נחנך לשמירה על אילנות אם מורידים עצים ללא כל הסבר על הצורך בכך, ללא בדיקה , ללא יידוע התושבים ובניגוד לנוהל שנועד לידע ולהגן על עצים ביישוב?
10. החורשה היא שריד אחרון לנוף כרמל מגוון וייחודי במרכז זכרון יעקב, מדובר בשילוב של זית חרוב ואורן שבסמוך להם צומחים גם אלונים ואלות. פורחים בה שלל פרחי בר מוגנים כגון סייפנים, נרקיסים, רקפות ונוריות. כריתה/העתקה תהרוס נוף זה ללא כל צורך אמיתי.

אנחנו בטוחים שיש דרך להציל את העצים או את חלקם על ידי פירסום ובדיקת תוכנית הבניה וסקר עצים עם התושבים בשכונה.   


בכבוד רב,
____שם מלא___,
_____כתובת____

אין תגובות:

פרסום תגובה